Steun Bellitoni

Word Vriend en steun Bellitoni! http://primepackindia.com/map

Geniet u, misschien al jarenlang, van de prachtige concerten van Bellitoni? Volgt u het orkest met belangstelling en bent u telkens weer nieuwsgierig naar het volgende programma? Hebt u zelf ooit meegespeeld in het orkest? Draagt u Bellitoni een warm hart toe?

Dan is hier uw kans om uw waardering voor Bellitoni te laten blijken door een financiële bijdrage, waarmee u het orkest helpt om zich te blijven ontwikkelen, tot vreugde van musici en publiek! read article

click the following article Ter ondersteuning van bijzondere projecten van Bellitoni is de Stichting Begunstiging Bellitoni opgericht, met daaraan gekoppeld het Fonds Alexandru Lascae.

Naam van de Stichting Begunstiging Bellitoni read more

Ter ondersteuning van het Symfonieorkest Bellitoni is de Stichting Begunstiging Bellitoni (SBB) opgericht, met daaraan gekoppeld het Fonds Alexandru Lascae. Door de naamgeving van het Fonds willen wij de herinnering aan deze zo geliefde dirigent Alexandru Lascae levend houden, die de kwaliteit van het orkest in de twintig jaar van zijn dirigentschap tot grote hoogte wist te brengen.

Doel en activiteiten van de Stichting Begunstiging Bellitoni http://absorberykysliku.cz/map

this web page De Stichting Begunstiging Bellitoni beoogt met het Fonds Alexandru Lascae de bevordering van de beoefening en verspreiding van klassieke muziek door financiële en organisatorische ondersteuning van het symfonieorkest Bellitoni.

Bijvoorbeeld bij grote produkties (zoals voorjaar 2014 de uitvoering van de 2e symfonie van Mahler met groot koor), een tournee naar het buitenland (zoals in 2012 de concertreis naar Wenen, waar Bellitoni o.a. in de Orangerie van Schloss Schönbrunn de 6e symfonie van Tschaikowsky en het vioolconcert van Sibelius uitvoerde), het faciliteren van het aantrekken van bijzondere solisten, of bijvoorbeeld een uitwisseling met een buitenlands orkest. De Stichting Begunstiging Bellitoni heeft in het voorjaar 2014 de totstandkoming van een dvd helpen realiseren over het Mahlerproject. In 2016 heeft het Fonds Alexandru Lascae het symfonieorkest Bellitoni gesteund bij de aanschaf van een nieuwe set pauken en een aantal geluidsschermen ter bescherming van de strijkers die achter in het orkest vlak voor de blazers zitten.

Word ook Vriend en steun Bellitoni met een gift! check this out

Volgt u het orkest met belangstelling en bent u telkens weer nieuwsgierig naar het volgende programma? Draagt u Bellitoni een warm hart toe? Dan is hier uw kans om uw waardering voor Bellitoni te laten blijken door een financiële bijdrage, waarmee u het orkest helpt om zich te blijven ontwikkelen, tot vreugde van musici en publiek!

U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • een eenmalige bijdrage van minimaal € 30,--,

  • een jaarlijkse bijdrage tot wederopzegging van minimaal € 30,--,

  • voor tenminste vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 30,--

De SBB draagt vrienden ook een warm hart toe. Zodra als u zich aanmeldt als Vriend van Bellitoni ontvangt u als welkomstgeschenk de dvd over het Mahlerproject van Bellitoni uit voorjaar 2014, met daaraan toegevoegd de integrale geluidsopname van de Tweede Symfonie van Mahler in het Concertgebouw te Amsterdam. Verder krijgt u van ons per halfjaarlijks project voor 2 kaartjes voor de locatie van uw keuze (Utrecht, Den Haag of Amsterdam) per kaartje een extra vriendenreductie op de voorverkoopprijs. Bestel uw kaartjes dan wel bij stichtingbb@gmail.com.

Bij een periodieke gift van meer dan €100 krijgt u bovendien eenmaal per jaar twee vrijkaartjes.

Download het formulier (aan het eind van deze pagina) en stuur het op naar stichtingbb@gmail.com of per post naar: secretariaat SBB, Offenberglaan 1 fl 2, 2594 BM Den Haag. Het bankrekeningnummer van de Stichting Begunstiging Bellitoni/Fonds Alexandru Lascae is: NL21 RABO 0130 4192 81 
De SBB is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat U 125% van uw gift mag aftrekken voor de Inkomstenbelasting! Kijk voor meer details onder de fiscale toelichting.

Fiscale toelichting op giften aan de Stichting Begunstiging Bellitoni/Fonds Alexandru Lascae

Een voor de inkomstenbelasting af te trekken gift aan een culturele ANBI mag u verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt voor alle ANBI-giften samen wel een maximum van € 1.250 (peildatum 2016).
Voor gewone giften geldt bij deze 125% aftrek wel een drempelbedrag en een maximum voor alle gewone giften samen. De verhoging van 25% telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.
Voor periodieke giften geldt de drempel niet: deze giften zijn voor 125% zonder drempel aftrekbaar met voor de verhogingen samen een maximum van € 1.250 (2016).
Voorbeeld U doet een gift van € 200 aan een culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus € 50. In totaal mag u dus € 250 aftrekken (met of zonder toepassing van de giftendrempel, afhankelijk van of het een eenmalige of een periodieke gift betreft.
Verklaring De secretaris van de Stichting Begunstiging Bellitoni geeft u op verzoek een verklaring die bij uw aangifte voor de Inkomstenbelasting eventueel als bewijs van uw periodieke gift kan dienen.
Richt uw verzoek per e-mail tot stichtingbb@gmail.com 

Gegevens mbt de Stichting Begunstiging Bellitoni 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: J. Bochove
Penningmeester: A.J.W. Marsman,
Secretaris: C.A. van Gogh
Lid: J.H.A.M. Grijpink
 

Fiscaal identificatienummer: RSIN 852882841
Statutaire naam: Stichting Begunstiging Bellitoni (S.B.B.)
Statutaire zetel: gemeente 's-Gravenhage
Eerste inschrijving handelsregister 11-06-2013
KvK nr 58119566
Datum akte van oprichting 11-06-2013
Activiteiten SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
E-mailadres stichtingbb@gmail.com
Telefoonnummer 0703863824